Osynliga Arter.
Subject: "Passing Through" nytt projekt 2009

Ang: Flygfän, ljus och osynliga tankar
 

Vi passerar genom det, som passerar genom oss.
 
Alla människor är kompletta idioter, utan undantag, och det tycks inte vara synligt för de flesta av oss. Ljuset, det mest banala av allt fascinerar fortfarande idioten i oss, det gäller både fototkonst, måleri och vatten på Mars.
 Vår egen art  vimlar det av i miljoner, var 24de timme i atmosfären kroppar cirkulerande runt klotet utan avbrott. Passerande genom ljuset och mörkret och även upp och ned, landande och lyftande i stort sett utan avbrott. En liten del av samma art har fastnat som en fästing i en kapsel däruppe som vi gemensamt kallar rymdstation. Det mesta  som passerar genom oss är osynligt, som man populärt kallar svart energy, svart materia. Ungefär som våra tankar som flyter mellan oss som en gas eller som helium utan början, och tycks vara utan slut. Men det är märkligt detta, med våra kroppar, som nu i miljontals svävar i luften, varje minut av dygnet runt.  En mycket märklig art !
 Det är som om vi trots allt har mycket svårt att se oss själva med ljusets hjälp.
 
 En annan mätmetod kan kanske oväntat komma inseglande med kosmiska vindar.